הדפסה | חזרה3

עמוד הבית > חוקים

חוק השבות
מחבר: בני דון-יחיא

המרכז המשפטי לילדים ולנוער

חוק השבות הוא מהחשובים שבחוקי מדינת ישראל. ניתן לראות בו, בדומה להצהרת העצמאות, את ה"אני מאמין" של המדינה. נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), השופט אהרן ברק, אמר פעם שחוק השבות כה חשוב עד שהוא שווה במעמדו לחוקי היסוד של ישראל, שהם כידוע החוקים החשובים ביותר במדינה.

בכל העולם יש מנהג שלפיו אנשים ממדינה אחת רוצים לעבור ולגור במדינה אחרת. הם נקראים "מהגרים". לפעמים המדינה מסכימה לקבל אותם ולפעמים לא.

אצלנו המצב מעט שונה. לפני אלפי שנים חיו כל בני ישראל בארץ ישראל, אבל הארץ נכבשה על ידי זרים שגירשו מהארץ את היהודים והם נאלצו לחיות בגלות, בארצות זרות.

חוק השבות, קובע כי יהודי שנולד בארץ זרה ורוצה לשוב לארץ ישראל, הוא אינו סתם מהגר, אלא הוא אדם ששב לארצו. אחת ממטרות החוק היא, אם כך, להשיב יהודים לביתם הטבעי - לארץ-ישראל. לא במקרה נקרא החוק "חוק השבות" ולא בשם אחר, כגון "חוק העלייה". שכן, מטרת החוק לממש את הפסוק התנ"כי: "ושבו בנים לגבולם".


(זכויות יוצרים: דניאל פוירשטיין)

מהו חוק השבות?

החוק נחקק בשנת 1950, שנים אחדות לאחר השואה הנוראה באירופה שהשמידה שישה מיליון יהודים. ניצולי שואה ממזרח וממערב חיפשו מקום מקלט, וחוק השבות נועד לאפשר להם לקבל אזרחות ישראלית מיד עם בואם לכאן כדי שירגישו שהגיעו הביתה ויחושו שהם רצויים במדינת היהודים.

חוק השבות, אם כן, נותן ביטוי למדינת ישראל כמדינת העם היהודי כולו. ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, עמד על כך בדבריו ערב חקיקת החוק: "זהו חוק ההתמדה של ההיסטוריה הישראלית. חוק זה קובע את העיקרון הממלכתי אשר מכוחו הוקמה מדינת ישראל".

החוק קובע: שכל יהודי זכאי לעלות ארצה, לקבל תעודת עולה ולקבל אזרחות ישראלית. חוק השבות מעניק זכות אזרחות לא רק ליהודי העולה לישראל, אלא גם לילדיו, לנכדיו, לבן זוגו ואף לבני הזוג של ילדיו.

חוק השבות, הפותח את שעריה של מדינת ישראל בפני יהודי העולם, נועד לשמור גם על אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אופייה היהודי של המדינה יישמר רק אם רוב אזרחי הארץ יהיו יהודים.

שאלה שהעסיקה הרבה את הציבור היא, מי נחשב ליהודי לצורך חוק השבות. זאת אומרת: איך המדינה קובעת מי הוא יהודי ומי אינו יהודי. מה שברור הוא, שמי שנולד לאם יהודייה נחשב יהודי, וכן מי שהתגייר גיור אורתודוכסי (לפי ההלכה היהודית). אבל מה דינו של אדם שגיורו נעשה על-ידי הזרם הרפורמי או הקונסרבטיבי? (זרמים נוספים ביהדות המפרשים את ההלכה בדרך מודרנית) שאלה זו גרמה למחלוקת עמוקה בציבור ובבית המשפט העליון.

החוק תוקן במשך השנים כדי לעודד עלייה של יהודים, בעיקר מארצות ברית המועצות לשעבר. התיקונים מאפשרים גם לבן-זוג של יהודי או למי שאחד מסביו היה יהודי לזכות באזרחות ישראלית עם בואו לכאן.

הואיל והמדינה חייבת לשמור על בטחונה, החוק קובע כי שר הפנים רשאי למנוע מיהודי לקבל זכות לגור בישראל, אבל זאת - רק אם האיש פועל נגד העם היהודי או שהוא עלול לסכן את בריאות הציבור או את ביטחון המדינה.

ביבליוגרפיה:
כותר: חוק השבות
מחבר: דון-יחיא, בני
שם ספר: חוקי המשחק : זכותי לדעת את חובתי
עורכת הספר: אלוני-סדובניק, רוני
תאריך: 2007
הוצאה לאור : לשכת עורכי הדין בישראל
בעלי זכויות: המרכז המשפטי לילדים ולנוער
הערות: 1. הזכויות על האיורים שמורות לדניאל פוירשטיין.
2. בראש השער: המרכז המשפטי לילדים ולנוער.