חיפוש
עזרה
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגרעמוד הבית > חוקים

חוק שיווי זכויות האישה
מחברת: עדי שורק

המרכז המשפטי לילדים ולנוער

יום אחד, באחת ההפסקות בבית הספר, פנתה סיוון למורה שלה לאזרחות:

"המורה, היום בשיעור דיברת על הזכות לשוויון, וגם על השוויון בין המינים. ובכל זאת, ממה ששומעים בחדשות וקוראים בעיתונים, ידוע שמעמד הנשים חלש יותר והן עלולות להיפגע מהחלטות, כמו ההחלטה לבחור גבר לתפקיד במקום לבחור אותה כי היא אישה. אז איך יכול להיות שיש גם שוויון וגם אי הגינות כלפי הנשים?"...

ענתה לה המורה: "סיוון, אמנם המצב האמיתי הוא עדיין לא שוויוני כלפי נשים, אבל דעי לך שכבר מראשית שנות ה-50 נקבעה המטרה לגרום לכך שיהיו פחות הבדלים בהתייחסות לנשים מול גברים. אחת התוצאות היתה שנחקק חוק שיווי זכויות האישה. מטרתו היא לקבוע עקרונות שיבטיחו שוויון ביחס בין גברים לנשים. כל הרשויות במדינה חייבות להתייחס ביחס שווה כלפי גברים וכלפי נשים. העיקרון הבסיסי של חוק זה הוא שלא יכולה להיות הוראה של כל רשות או גוף במדינה, העלולה לפגוע בזכות הנשים לשוויון. אם מוציאים הוראה כזו, אסור לפעול לפיה. גם אם מי שביקש לבצע את ההפליה לא התכוון לכך, אסור לעשות זאת.

ובכל זאת, החוק קובע באופן מיוחד מתי יישמר העיקרון של שוויון בין גברים לנשים, ומתי לא:

מתי הפליה היא מותרת?

רק במקרים הבאים ניתן יהיה להשלים עם מקרים של הפליה:

  1.  במקרים שההפליה נובעת מהשוני הבסיסי בין איש לאישה. למשל, ישנם תפקידים צבאיים שאליהם לא מתקבלות נשים, משום שהתפקיד דורש יכולות פיסיות שיש לגברים בלבד. הבדל זה הולך ונחלש כי הצבא מאפשר כיום ליותר נשים להתקבל לתפקידים קרביים.
  2.  הוראות המעניקות יתרון לנשים כדי לקדמן. למשל, שומרים תפקידים לנשים בתור מנהלות, "בוסיות", בעבודה.

רכושה של אישה נשואה

אם אישה מתחתנת והיא מביאה אתה אל הנישואין רכוש, כמו דירה ששייכת לה, אזי הרכוש נשאר שלה ואינו הופך להיות שייך לבעל.

אחריות משותפת על ילדים

שני ההורים הם האחראים על ילדיהם. אם אחד מהם נפטר נשאר השני באופן אוטומטי האחראי היחידי.

שוויון בזכויות חברתיות

יש להתייחס בכבוד הן לגבר והן לאישה בכל תחומי החיים: בעבודה, בחינוך, בבריאות, בדיור, באיכות הסביבה וברווחה החברתית.

זכויות האישה

לכל אישה יש זכות מלאה לשלוט במעשים המשפיעים על גופה ולסרב למעשים אלו. לכל אישה יש זכות להגנה מפני אלימות ומפני כל מעשה המטריד אותה מינית.

ייצוג הולם

בכל גוף ציבורי, כלומר, גוף ששייך לממשלה, חייבות לכהן בכל התפקידים גם כמה נשים, ובמיוחד במשרות הבכירות.

שירות בכוחות הביטחון

לכל אישה לפני גיוסה לצה"ל יש זכות השווה לזו של הגבר להגיע לכל תפקיד שתרצה, חוץ מתפקידים שאינם מאפשרים זאת מעצם טיבם.

על מי חל החוק?

כל רשות מרשויות השלטון וכל בתי המשפט ינהגו לפי חוק זה. זאת, חוץ מבתי דין דתיים, שהם חייבים לקבל את הסכמתו של מי שפנה אליהם על מנת לפסוק לפי הדין הדתי.

על מי החוק אינו חל?

על מינוי לתפקיד דתי. כמו למשל, הרב הראשי של תל אביב אינו יכול להיות אישה".

"תודה רבה לך, המורה", חייכה סיוון. "הסברת לי יפה את המצב. אני מקווה שיום אחד גם חוק זה יהיה מיותר ושלא נצטרך אותו, כי גם בלעדיו יהיה שוויון אמיתי בין הגברים לנשים ובין כל בני האדם".


ביבליוגרפיה:
כותר: חוק שיווי זכויות האישה
מחברת: שורק, עדי
שם ספר: חוקי המשחק : זכותי לדעת את חובתי
עורכת הספר: אלוני-סדובניק, רוני
תאריך: 2007
הוצאה לאור : לשכת עורכי הדין בישראל
בעלי זכויות: המרכז המשפטי לילדים ולנוער
הערות: 1. הזכויות על האיורים שמורות לדניאל פוירשטיין.
2. בראש השער: המרכז המשפטי לילדים ולנוער.
זכותי לדעת מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית