חיפוש
עזרה
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

עמוד הבית > כבוד
עמוד הבית > שוויון

הזכות לקיום בכבוד
מחבר: איתן רייך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הזכות לקיום בכבוד – מהי?

המשמעות של המילה קיום היא חיים. לכן הזכות לקיום בכבוד משמעותה הזכות לחיים מכובדים. אם כך, המשמעות של הזכות לקיום בכבוד היא שלכל אדם תהיה קורת גג (מקום לגור בו), שהוא יוכל לעבוד, שלא יהיה רעב וצמא, ושיקבל את הטיפול הרפואי הדרוש לו.

בהכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם נקבע (בסעיף 25):

לכל אדם תהיה "רמת חיים נאותה".

הזכות לקיום בכבוד היא זכות חברתית והיא קשורה לזכות לכבוד.

גישה של "צדק" וגישה של "צדקה"

כל חֶבְרָה צריכה להחליט איך היא תגן על הזכות לקיום בכבוד של אזרחיה:

גישה של צדק – לפי גישה זאת האחריות לחיים בכבוד של כל האזרחים מוטלת על הממשלה.

גישה של צדקה – כאשר יש בחברה אנשים עניים, שזכותם לקיום בכבוד נפגעת, צריך לתרום להם כסף, בגדים ומזון.


ביבליוגרפיה:
כותר: הזכות לקיום בכבוד
מחבר: רייך, איתן
שם פרסום מקורי: אזרחות ודמוקרטיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2007
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכותי לדעת מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית