חיפוש
עזרה
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר


עמוד הבית > חירות
עמוד הבית > זכויות האדם

חופש הביטוי
מחברת: מיכל ברק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הזכות לחופש הביטוי היא זכות חשובה ביותר. זאת הזכות שלנו לבטא את עצמנו ללא פחד, להביע את דעתנו וליצור. מכיוון שלכל בני האדם יש חופש ביטוי, אנו יכולים להקשיב לדעות שונות ולנסות לשכנע אחרים לקבל את דעתנו.

בחברה דמוקרטית חופש הביטוי הוא זכות חשובה ביותר, כי הוא מגן על הדמוקרטיה. רק כשיש חופש ביטוי, אנו יכולים לבקר את השלטון, ובכך אנו שומרים שהשלטון יפעל באופן הוגן וצודק.

מה הן צורות הביטוי?

אנחנו יכולים לבטא את עצמנו בדרכים שונות: בעל-פה, בכתב, ביצירות אמנות ואפילו במעשים. למשל, אנחנו יכולים לארגן הפגנה.

דוגמה:

קבוצת ילדים רוצה שבטיול השנתי ייסעו לגליל. כדי לשכנע את ההנהלה ואת המורים, הם יכולים להפגין בחצר בית-הספר ולהניף שלטים, שיהיה כתוב בהם:

רוצים לנסוע לגליל! השנה מטיילים בגליל!

באמצעות הפגנות, אנחנו יכולים לנסות לשכנע את מי שמקבל החלטות לפעול כפי שהיינו רוצים שיפעלו.

האם אפשר למנוע ממישהו את חופש הביטוי?

חופש הביטוי לעולם אינו מוחלט. גם במדינה ששומרת על חופש הביטוי, יכולים לקבוע שביטוי מסוים פוגע באופן חמור באחרים, ולכן אין זכות לבטא אותו. למשל, כאשר מעליבים מישהו, מאיימים על מישהו או מקללים אותו.

בגלל החשיבות הרבה של חופש הביטוי, מגבילים אותו רק במקרים מסוימים:

• רק אם הביטוי פוגע באחרים באופן קשה, רציני וחמור

• ורק אם יש חשש שהפגיעה תהיה קשה מאוד


ביבליוגרפיה:
כותר: חופש הביטוי
מחברת: ברק, מיכל
שם פרסום מקורי: אזרחות ודמוקרטיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2007
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכותי לדעת מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית